Неділя, 18.08.2019, 11:45
Вітаю Вас, Гість
 

 
Успішно керує закладом та роботою колективу завідувач Руснак Юлія Георгіївна, яка закінчила Чернівецький Національний Універсетет імені Юрія Федьковича і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Початкова освіта". На сьогоднішній день здобуває повну вищу освіту в ЧНУ
ім. Ю. Федьковича за кваліфікацією "магістра дошкілької освіти" Людина професійно-компетентна, наполеглива, енергійна. Користується повагою серед колег. 
Педагогічне кредо:
 Дивлячись в день завтрашній  
піклуватись про дітей-
майбутнє держави!

Завідувач ДНЗ - взірець для наслідування своїми підопічними, від мого ставлення до роботи залежить і ставлення співробітників дошкільного закладу до педагогічного і виховного процесу.

Забезпечуючи системну освітню та адміністративно-господарську роботу ДНЗ, усвідомлюючи свою роль у колективі, я як завідувач дошкільного закладу маю бути професійно компетентною із різних питань діяльності закладу:

 - вміти вибирати інформацію та структурувати її;

 - вміти прогнозувати  шляхи розвитку закладу;

 - мобільно реагувати на ситуацію, приймати відповідне рішення;

 - приймати нетрадиційні управлінські рішення;

 - прораховувати наслідки виконання ухвалених управлінських рішень.

Компетентність керівника ДНЗ є сукупністю необхідних для ефективної професійної діяльності системних науково-філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, предметних та соціально-функціональних знань і умінь, відповідних особистісних якостей.

ЗАВІДУВАЧ КОНТРОЛЮЄ:

- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

- якість знань, умінь і навичок дітей;

- виконання рішень педагогічної ради;

- збереження обладнання і посібників;

- ведення документації вихователями, адміністрацією;

- організацію та здійснення роботи з батьками;

- фінансово-господарчу діяльність;

 

- роботу вихователів.

ЗАВІДУВАЧ РАДИТЬ:

Закон етики дошкільного працівника:


1.Якщо виникне сумнів, як вести себе по відношенню до іншої людини, постарайтесь поставити себе на місце тієї людини.
2.Не нав’язуйте своїх думок і смаків іншим.
3.Не дозволяйте собі грубі, безапеляційні судження.
4.Ні з ким не обговорюйте особисті стосунки колег.
5.Ніколи ні з ким не з’ясовуйте відносин у присутності сторонніх осіб.
6.Не ставте колег у незручне становище при сторонніх, зробіть вигляд, що не помітили їхніх промахів.
7.Вмійте берегти та поважати самолюбство і гідність інших людей.
8.Будьте толерантними за будь – яких обставин. 
9.У будь – якій конфліктній ситуації вчіться знаходити і пропонувати розумне оптимальне рішення для врегулювання конфлікту.
10.Вчіться мати тверду життєву позицію з будь – якого питання, грамотно, культурно її відстоювати.
11.У будь – якій життєвій ситуації пам’ятайте: Ви – педагог, з Вас беруть приклад інші.
12.Пам’ятайте золоте правило етики: ставтесь до Завідувач радить:
людей так, як би Ви хотіли, щоб вони ставились до Вас.
 

Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру".

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: 
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

Завданнями дошкільної освіти є
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; 
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 
- виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.